Startet fra Vang, gikk meg et stykke opp i lia under kaltberget. Gikk så sørover til e traff på oddveien at. Et par tekser m lam åt Grøtli ova mastumyra. Gikk så over oddveien og ned i retning gryta. Noe sau til Grøtli et stykke neda veien. Kryssa så gryta, og gikk området inunder Støberga sørover. 2 tekser å Grøtli ved tjønna nord for stormtjønna, mangla et lam der. Gikk så forbi støa, opp mot kvenntjønna, og over eidsfjellet mot storfloan. Noe sau åt Brandeggen mellom gryta og oddveien, mye ved benken storfloen. Lammeantall såg ut til å stemme, men ei uten klåvvå og ant. merking.
Mye sau åt brandeggen også ved trimkassa, derav 9 gjeldtekser, mangla et lam der. Traff også på flokken deres med fargasau, (15++ og lam) men de var for sky til å sjekke antall. Retur bak om kaltberget og over Kjerkeskardet, og kaltberglia til Vang igjen.

Skrevet av: Simen