Startet å gå fra botnan, opp Storliveien ett stykke, før jeg tok av mot Bakksetra. En del sau åt Buseth noen hundre meter borta Storliveien. Var noen fler lam enn merking. Gikk igjennom lia et sykke før jeg kom innpå veien til bakksetra. Traff på noe mer tekser åt Buseth der. På Bakksetra gikk en flokk til Botnan, derav 10 Gjeldtekser.
Gikk så lia videre bortover, over åt Nåvsætran. Ved Søndre Nåvsæter gikk det mye sau åt botnan og Buseth, alt av lam såg ut til å stemme.
Fulgte så Nåva oppover på vestsida, om saltsteinan der. Ei åt Buseth et stykke oppover nåva.
Gikk så over åsen mot dele Fjellbekken-Nappsjøbekken. Gikk sau åt Buseth nede ved elva. Gikk så litt opp i Storlihøa, før jeg tok ned til Nappsjøsætran. Mye sau til Grue og Buseth i lia ved sætran. Et lam i pluss blant disse Gikk så rundt sjøen om saltsteinen og til Nappsjøveien, mye sau åt Grue ved de to saltsteinan øverst ved veien. Tok av veien og gikk lia nordover ova berga mot børlia, en del sau til Buseth ved "Børlisætra". Gikk så ned på flatan under berga, og gikk sørover ned til Nappsjøveien at. Fulgte veien den siste biten til Ulset. Mye sau åt Grue hele strekningen der nedover.
All sau virket rolig, holder seg for det meste under skogbandet, kun sett noen få sau på avstand over skogen. (Dalhøa)

Skrevet av: Simen