21/8. Tur fra Russuparkeringa inn til Langvatnet og videre opp over Hestfjellet og ned til Hølbekken og tilbake. Litt spredd med sau til Nergaard på Russusia, så ittnå på Hølbekksia. Så greit ut.
23/8. Svartsjølikletten, traff noen til Kåsen nea Litjkletten, så greit ut.
27/8 Sætertangen. Gikk over til Revhammeren og videre ova Glefshaugen, fulgte deretter Plasseterbekken opp mot toppen. Var borti sau tilhørende her, Kåsen, Nergaard og Gjærasau? Så greit ut.
28/8 Grøntjønnan. Endel til Kåsen inna brua og mot saltplassen, ellers mye herifra rundt innmæ setran og oppi Lia.

Skrevet av: Ida og Conrad