Styret i skytterlaget har berammet årsmøte.
Se innkalling og sakliste her.