Mobil gjenvinning

Laster Arrangementer

Datoer og tider for mobile gjenvinningsstasjoner 2023

Kvikne:

Mandagene 15/5, 26/6, 31/7, 28/8 og 25/9 kl. 14 – 18

Den mobile gjenvinningsstasjonen består av en bil med kran og ekstra containere, og kan ta imot alle typer sortert avfall.

Større mengder (mer enn 3 kubikk/3 m3) må avtales på forhånd.

Gå til toppen