Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Laster Arrangementer

Kvikne krets, Kvikne skole og barnehage: Mandag 11. september kl. 12.00–18.00

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.
Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men dersom du gjør det vil det gå raskere i valglokalet.

Disse dagene må du stemme i kommunen der du er registrert som bosatt i folkeregisteret.

Husk at dersom du lurer på noe når du er i valglokalet kan du spørre en valgfunksjonær.

Gå til toppen