Gudstjeneste

Laster Arrangementer

Høsttakkefest
Dåp
Utdeling av 4-årsbok
Presentasjon av vårens konfirmanterOffer til menighetsarbeidet på Kvikne


Etter gudstjenesten:
Infomøte m/kirkekaffe for konfirmanter og foreldre.

VELKOMMEN

Kvikne Menighetsråd

Gå til toppen