Årsmøte Skytterlaget

Laster Arrangementer

Blir avholdt i skytehallen på skolen tirsdag 23. november kl. 20.00

Årsmøteinnkalling i Kvikne Skytterlag for 2021.

Blir avholdt i skytehallen på skolen tirsdag 23. november kl. 20.00

Sakliste.

 1. Konstituering ( godkjenning av innkalling og sakliste, samt valg av

møteleder og referent )

 1. Årsmelding
 2. Regnskap
 3. Medlemskontingent ( 50 – 150 ) Trening / oppskyting ( 70 – 150 )
 4. Skytterhus- / bane
 5. Innkomne saker / Stevner ( innendørs og utendørs )
 6. Budsjett
 7. Valg
 • Leder:              Conrad Schärer         valgt i 2019, på valg. På valg som leder
 • leder/matforvalter: Kristoffer F. Sørensen valgt i 2019, på valg.
 • Sekretær:      Pål H. Strand              valgt i 2019, på valg.
 • Styremedlem: Marith Granby          valgt i 2020 for 2 år.
 • Kasserer: Arne Ingvar Nymoen    valgt i 2020 for 2 år.

 

Vara til styret:                      Rune Storli                    valgt i 2020 for 1 år, på valg

Håkon Hagen              valgt i 2020 for 1 år, på valg

Ungdomsutvalg:

 • Leder: Kari R. Storli                valgt i 2020 for 2 år, på valg som leder
 • Torgeir Svergja               valgt i 2019, på valg.
 • Rune Storli                      valgt i 2020 for 2 år.
 • Vara: Ann K. S. Frengstad      valgt i 2020 for 1 år, på valg

Revisorer:

 •     Helge Stai                          valgt i 2020 for 1 år, på valg
 • Endre R. Stai                     valgt i 2020 for 1 år, på valg
 • Vara: Tor Granvold                   valgt i 2020 for 1 år, på valg

Valgkomite:

 • Leder: Kjell Olav Nymoen     valgt i 2019, leder i 2021
 • Torgeir Svergja              valgt i 2020 for 2 år.
 • Årsmøte velger ny for 2 år.

 

Innkomne saker må meldes til Conrad Schärer  innen 16. november.

Frasigelser av verv meldes til Kjell Olav Nymoen innen 16. november.

Velkommen

 

 

 

 

Gå til toppen