Årsmøte Skytterlaget

Laster Arrangementer

Årsmøte i Kvikne skytterlag for 2023

Blir avholdt i skytehallen på skolen tirsdag 28. november kl. 20.00

Sakliste

 • Konstituering
 •  Årsmelding
 •  Regnskap
 • Medlemskontingent (nåværende 50 – 150)
 • Kontingent v. trening/oppskyting.
 • Skytterbanen/skytterhus status
 • Stevner neste år
 •  Budsjett
 •  Valg
 • Kontingent v. trening/oppskyting.
 • Saker til årsmøtet må meldes til styret innen 25 november.

Eventuelle frasigelser meldes til Kjell Olav Nymoen innen 25. november.

Gå til toppen