Årsmøte Kviktrim

Hjem/Årsmøte, KVIKTRIM/Årsmøte Kviktrim
Laster Arrangementer

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Årsberetning for 2021
  3. Regnskap for 2021
  4. Valg
  5. Inkomne saker/saker fremmet av styret.
  6. Priser

Frist for frasigelse av verv  til valgkomiteen innen 14.februar Innkommende saker leveres styret innen samme dato

Velkommen

Go to Top