Årsmøte Kvikne Utvikling

Laster Arrangementer

ÅRSMØTE I KVIKNE UTVIKLING

  1. MARS PÅ HOTELLET KL 19.30.

 

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
  3. Styrets årsberetning.
  4. Revidert regnskap.
  5. Kviknerabatten på strøm – orientering og diskusjon
  6. Infohytta på Circle K – hvordan ønsker bygda at den skal brukes?
  7. Valg
  8. Innkomne saker

 

 

Innkomne saker må være styret i hende innen 1. mars – send epost til

leder Kirsten Lund: ki-hlun@online.no eller

nestleder Kåre Kristen Totlund: kare.totlund@hotmail.com

 

Kom gjerne med forslag til nytt styremedlem også, valgkomiteen består av Andre Granvold og Egil Ween.

 

 

Vel møtt, husk å støtte hotellet ved kjøpe kaffe (og kanskje biteti’?)!

 

Kirsten H Lund, leder

Gå til toppen