Årsmøte Kvikne Løypelag

Laster Arrangementer

Årsmøte Kvikne løypelag

tirsdag 31. august 2021 kl. 19.00

på Kvikne Fjellhotel & Kafè

 

Sakliste:

  1. Årsmelding
  2. Regnskap
  3. Arbeidsprogram 2021/22, herunder å gi styret mandat til utarbeidelse av plan og evt. gjennomføring av oppsett av isolert garasje for løypemaskina.
  4. Fastsettelse av medlemskontingent – dagens satser;

Enkeltmedlem 21 år og eldre            – kr. 350,-

Enkeltmedlem 20 år og yngre           – kr. 150,-

Foresatte med barn 20 år og yngre    – kr. 600,-

5. Valg:
Styremedlemmer Harald Svergja – på valg – 2 år
Anne Gerd B Skogstad – 1 år igjen
Ola Vormeland – 1 år igjen
Janne S Moen – på valg – 2 år
Kari Nystuen – 1 år igjen
Leder Harald Svergja – på valg
Varamedlemmer Leif Olav Nergaard – på valg – 1 år
Kjetil Frengstad – på valg – 1 år
Revisorer Tor Granvold – på valg – 2 år
Anne Mette Grøtli – 1 år igjen
Valgkomité Olav Moen – på valg – 3 år
Torgeir Svergja – 1 år igjen
Anne Grete Hansæl – 2 år igjen

  1. Innkomne saker.

 

Frasigelse av verv – skriftlig – må være valgkomiteens leder Olav Moen i hende innen tirsdag 24. august.

Innkomne saker – skriftlig – må være styrets leder Harald Svergja i hende innen tirsdag 24. august.

 

Ved evt. innkomne saker vil fullstendig sakliste bli lagt ut på kvikne.no innen mandag 30. august.

 

Enkel servering

 

VEL MØTT!

Gå til toppen