Årsmøte Kvikne IL ballgruppa

Laster Arrangementer
Årlig møte, Ballgruppa, Kvikne IL
Tid: 8.februar 2024, kl 20:00
Sted: VisBook
Saksliste:
  • Godkjenning av saksliste og innkalling
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Valg
  • Treningsavgift
  • Info sesongen 2024
  • Innkomne saker
Innkomne saker sendes Ann Kristin Stai Frengstad innen 5.februar 2024 (kilballgruppa@gmail.com eller 90912181)
Frasigelse av verv sendes Eivor Moen (90586291) innen 1. februar 2024.
Leder – Ann Kristin Stai Frengstad (1 år igjen, frasier seg vervet grunnet helsemessige årsaker)
Sekretær – Mona Sæbø (på valg)
Kasserer – Ine Strædet Stai (på valg)
Vara – Anne Lise R. Fossum (på valg)
Gå til toppen