Årsmøte i Yset Vel og Huslaget Bjørklund

Laster Arrangementer

Årsmøte i Yset Vel og Huslaget Bjørklund

Tid: Tirsdag 20. april 2021 kl. 19.30

Sted: Bjørklund

Sakliste

  • Valg av ordstyrer og protokollfører
  • Godkjenning av innkalling
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Kontingent
  • Valg
  • innkomne saker

Innkomne saker må være styret i hende senest to uker før årsmøtet avholdes (6. april).

Frasigelse av verv sendes valgkomiteens leder, Hege Enodd, innen 6. april.

Endelig sakliste publiseres senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet vil bli avholdt i henhold til gjeldende smittevernregler. Dersom dagens smittevernregler opprettholdes (10. mars), vil det ved mer enn 10 påmeldte bli avholdt elektronisk årsmøte. Påmelding til Eli Estensgård, tlf. 40 85 58 34, innen 15. april.

Enkel servering.

Velkommen!

Gå til toppen