Årsmøte i Kvikne Utvikling

Hjem/Årsmøte, Kvikne Utvikling/Årsmøte i Kvikne Utvikling
Laster Arrangementer

Årsmøte i Kvikne Utvikling avholdes mandag 19. april kl. 19.30 på hotellet.

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
  3. Styrets årsberetning.
  4. Revidert regnskap.
  5. Valg av styre og leder, samt velge et nytt medlem til valgkomiteen og en ny revisor.

Saker som ønskes tatt opp må meldes senest 3 uker før årsmøtet til leder – Kirsten Lund tlf 97433655, eller nestleder Kåre Kristen Totlund, tlf 95755995

 

Velkommen!

 

Kirsten Lund, leder

Go to Top