Årsmøte i O-gruppa

Laster Arrangementer

Innkalling til årsmøte for 2020 i KIL Orientering.

Tirsdag 23. februar kl. 19.00 i Varmebua ved skistadion.

Saksliste.

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Valg av møteleder og sekretær.
Årsmelding.
Revidert regnskap.
Innkomne saker.
Saker lagt fram av styret.
Valg.

Frist for innkomne saker 16. februar. Meldes skriftlig til styrets leder Anne Grete Hansæl.

Frist for frasigelse av verv 16.februar. Meldes skriftlig til valgkomiteens leder Conrad Schærer.

Vel møtt.

Styret

Gå til toppen