Årsmøte i Kvikne Skytterlag

Laster Arrangementer

Årsmøteinnkalling i Kvikne Skytterlag for 2020.

Blir avholdt i skytehallen på skolen tirsdag 17 november kl. 20.00

Sakliste.

 1. Konstituering ( godkjenning av innkalling og sakliste,
  samt valg av møteleder og referent )
 2. Årsmelding
 3. Regnskap
 4. Medlemskontingent ( 50 – 150 )
 5. Skytterhus- / bane
 6. Innkomne saker / Stevner ( innendørs og utendørs )
 7. Budsjett
 8. Valg
 • Leder:               Conrad Schärer         valgt i 2019 for 2 år, 1  som leder, på valg
 • Styremedlem: Kristoffer F. Sørensen valgt i 2019 for 2 år.
 • Styremedlem: Pål H. Strand     valgt i 2019 for 2 år.
 • Styremedlem: Marith Granby                 valgt i 2018, på valg.
 • Kasserer:         Trygve Estensgård           valgt i 2018, på valg.

 

Vara til styret:    Rune Storli        valgt i 2019 for 1 år, på valg

Håkon Hagen       valgt i 2019 for 1 år, på valg

Ungdomsutvalg:

 • Leder: Arne I Nymoen   valgt i 2019 for 2 år, 1 som leder, på valg
 • Torgeir Svergja            valgt i 2019 for 2 år.
 • Rune Storli                    valgt i 2018, på valg.
 • Vara:  Ann K. S. Frengstad  valgt i 2019 for 1 år, på valg

Revisorer:

 • Helge Stai                       valgt i 2019 for 1 år, på valg
 • Endre R. Stai                  valgt i 2019 for 1 år, på valg
 • Vara:  Tor Granvold     valgt i 2019 for 1 år, på valg

Valgkomite:

 • Leder: Kjell Olav Nymoen         valgt i 2019 for 2 år, leder i 2020
 • Må velges ny for 2 år.

 

Innkomne saker må meldes til Conrad Schärer  innen 10 november.

Frasigelser av verv meldes til Kjell Olav Nymoen innen 10 november.

Velkommen

Gå til toppen