Årsmøte/Bygdemøte Utviklingslaget

Laster Arrangementer

 Inviterer til ÅRS- og BYGDEMØTE

torsdag 22. februar 2024 kl 19 på Hotellet.

Vi starter med et kort ÅRSMØTE for Kvikne Utvikling med sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
  3. Styrets årsberetning.
  4. Revidert regnskap.
  5. Valg.
  6. Innkomne saker.

Innkomne saker må være styret i hende 3 uker før, dvs senest 1. februar, til

leder Kirsten Lund på tlf 97433655/ nestleder Kåre Kristen Totlund på tlf 95755995

Til BYGDEMØTET

kommer Coops nye butikksjef Viggo Brage Kolbeinsen

og snakker om driften av butikken og planer fremover

I tillegg: idemyldring omkring www.kvikne.no.

Har du noe du vil ta opp, så gi oss beskjed i forkant!

Støtt Hotellet – kjøp kaffe og biteti’!

Gå til toppen