Årlig møte Ballgruppa, Kvikne IL

Hjem/Årsmøte, Ballgruppa/Årlig møte Ballgruppa, Kvikne IL
Laster Arrangementer

Saksliste:

1. Godkjenning av saksliste og innkalling

2. Årsberetning

3. Regnskap (kort gjennomgang, godkjennes på årsmøte Kvikne IL)

4. Valg

5. Treningsavgift

6. Info sesongen 2023

7. Innkomne saker

Innkomne saker sendes Ann Kristin innen 12. januar, sms 90912181, eller epost kilballgruppa@gmail.com

Frasigelse av verv til valgkomite Marit Granby skriftlig innen 12 januar

Leder – Ann Kristin Stai Frengstad (på valg)

Sekretær – Mona Sæbø (1 år igjen)

Kasserer – Ine Strædet Stai (1 år igjen)

Vara – Anne Lise R. Fossum (1 år igjen)

Gå til toppen