Hvis noen får se sveipende lys flere steder på Kvikne sent på kvelden/natta i mai, så er
det bare Kvikne Utmarksråd som holder på med telling av hjort!
Som et ledd i forvaltningen skal de kjøre rundt med bil og lyse utover jordene og telle dyr
for å få en bedre oversikt over hjortebestanden.