Vårdugnad på Kvikne Samfunnshus.
Vi venter fortsatt på våren, så datoen kommer senere.
Hilsen styre på samfunnshuset