Kvikne Utvikling/Levende Bygder inviterer til åpent møte med
politikerne før årets kommune og fylkesvalg.

Tema for møtet vil være kultur – oppvekst/ barnehage/ skole
– kommunikasjon/ transport – næringslivsutvikling – helse og omsorg.

Møtet er i Kvikne Samfunnshus mandag den 17. august 2015 kl. 1800.