Når det grønnes ute i marka, så dukker også orienteringsfolket opp!
Årets første trenings-oløp ble arrangert Kristi Himmelfarts dag.
Med flott sommervær ble det en fin tur i «skauen» til dem
som hadde møtt opp.
Her har vi to fra «Østgård» som har funnet en post.

7.juni vil det bli ett større løp på Kvikne.
Da arrangeres nemlig 3.løp i
Nord-Østerdalskarusellen.