Skistadioen i lysløypa er utvidet med nytt start og målområde, så da ble det behov for en annen
og høyere plassering av tidtakerbua. Ny grunnmur var på plass, og selve bua ble flyttet med
kran den 13.november av Oppdal Graving og Transport AS.
Til tross for at det var fredag den 13. gikk flyttingen helt fint, og bua som ble satt opp i 94-95 fikk en trygg flytur.