Den 8.juli i fjor kom tre brakker som ble satt sammen til ett nytt klubbhus på plass på skytebanen.
I disse dager holder ivrige medlemmer på med dugnad for å sette på tak på det nye klubbhuset.

Arrangementer:
Kvikne Skytterlag arrangerer 8 jegertrening/oppskytinger (1.jegertrening er fredag 3.juni),
Tour de Orkla 24-26.juni, Tynsetmesterskap i august og
søndag 5.juni kl. 12.00 er det Skytingens Dag på skytebanen.
Da kan alle komme å se det nye klubbhuset, skyte med miniatyr på 100-meter,
og det blir kaffe og sosialt samvær.