Chr. S. Schielderup var nok en staselig kar i 1814.
Han var den gang driver av Vollan, og en av de som var med på å skrive under
resolusjonen, som førte fram til Norges grunnlov.
Dette ble gjort 4.mars i 1814.
Per Hvamstad har skrevet noen linjer om denne hendelsen.