ulegave kanskje?
Her har du en god julegave-ide:

     Boka «Østerdøler og andre» ble utgitt i 1919 – skrevet av Anders Fosvold
som var lærer i Kvikne fra 1892 til 1894 og ble gift med Ingeborg Brattbost.
     Senere ble han lærer og bygdebokforfatter i Storelvdal.
     Boka handler særlig om personer som var født i Kvikne, eller i lang tid
hadde sitt virke her, i perioden fra rundt 1850 og frem til århundreskiftet.
     Dette er personer som har hatt stor innvirkning på kultur, politikk og
samfunnsliv, både i Kvikne og ellers i landet.
     Boka har lenge vært umulig å få kjøpt, men vi har nå fått trykt opp igjen
100 eks. som er tilsalgs på Statoil Kvikne.
     Den er på 212 sider i A5 format og koster kr.200.-

Boka starter med en skildring av Kvikne og Kviknedølen.
Vi siterer noen linjer:

Folket har dype røtter baade i ætter og folkeminde. De er derfor ogsaa slegtsstolte og har bevaret mange av fædrenes gode traditioner og egenskaper.
Men ikke stivnet i det forbigagne. En færdselsvei som har været bindeled mellem det Sønden- og Nordenfjeldske Norge, har i umindelige tider gaat gjennem bygden, og den farende strøm efter denne har som en luftluke virket forfriskende baade paa indvaanerne og deres intelligens.
I almindelighet har kviknedølene som fjeldfolk flest ikke hat overflod paa andet end stræv. En rikdom som dog har git evnene anledning til baade at yngle og vokse.