Kvikne Utmarksråd har lagd en natursti som starter ved Nåvåsen og forteller om de spennende kulturminnene
som finnes i området. Stien er ca 2 kilometer lang i lettgått terreng, og underveis på turen kan man
lære om myr – og kullmiler, gravplassen i Nåverdalen m.m.

Les mer om stien på utmarksrådets egen side.

Det er også kommet opp skilter som viser veien til Svartkurleforekomsten ved Handrevet.
Start ved Vollsvingen og følg Brattbostveien på østsiden av riksveien. Svartkurlene er nå avblomstret for
sesongen, men det er masse andre fine mark-blomstrer i området man kan beundre.

God tur!