Har kjørt Tunndalsrunden og opp til tunntjønnan(fra tunndalen) nå i dag tidlig. Kjørte først i påska om skåret, men veldig lite snø gjør det vanskelig.

Skrevet av: Kjetil Moen