Vinterens første prepareringstur gjort med traktor og skjeldalfres. Preparert for begge stilarter fra Sæterbekken t/r 20 km (muligheter for skøyting allerede fra Sverjesjøveien). Spesielt innafor Plassetran bra med snø, og håper dette vil sette seg når kuldegradene (5 minus ved prepareringen) hjelper til. Veien er fortsatt åpen for biltrafikk og vi forventer gjensidig respekt fra begge parter!

Skrevet av: Harald Svergja