Frisket opp delvis gjenblåste klassiskspor og klemt sammen siste nysnøen. Skulle gjerne hatt litt mere snø å jobbe med, men bra forhold for begge stilarter tross begrenset mengde snø. Kjørte også opp til Falningsjøen, men var nedpå grusen siste stubben – ova krysset til Sverjevangen. Gamle ski anbefales!

Skrevet av: Harald