Andreas kjørte over nevnte traseer i går ettermiddag/kveld.

– Harald Svergja