Starter med disse trasèene nå klokka 0900, så tar vi andre trasèer etter hvert. Følg med på www.skisporet.no

Ola V.