Kjører gjennom nevnte trasser ca. 16.30. Blåser vel fort igjen. Andreas