Vi kjører Storinnsjøen/Nonshaugen natt til lørdag. Kvikneskogen kjøres lørdag morgen, fra ca. 07. Videre kjøres Gråhøbua og Kaltberget rundt, midt på dagen lørdag. Alle løyper nord for Ya kjøres natt til søndag, eller søndags morgen.

God vinterferie!

Andreas