Kjørt igjennom med snøscooter, det er brøytet opp til p-plass Nonshaugen

Skrevet av: Rune Storli