Nevnte traseer blir kjørt i dag tidlig. Nappsjøen må dessverre utgå da det fortsatt er villrein, bl.a. en mindre fostringsflokk, i området.

Skrevet av: Harald