Kjøres fra fredag efta/kveld. Begynner med Kjølen – Sverjesjøen – Falningdalen. Nappsjøen utgård pga. rein i området. Kjører deretter Nonshaugen – Storinnsjøen.

Andreas