Helgas løype er begrenset og er nå kjørt fra Bjørklund til Svartsjøen. Dette er på grunn av en del rein i løypetrasèen der vi ikke har kjørt. Vi lar reinen være uforstyrret. Flotte forhold på Plassætervein inn til Svartsjøen.

Løypa Nonshaugen- Storinsjøveien blir kjørt i kveld

 

Skrevet av  Ola V.