Plassæterveien + Kjølen blei kjørt i dag tidlig. Mye snø i løypetrasèen så det var vanskeligå få rette klassisk spor ved en gangs kjøring. Kjørte en ekstra tur opp til Kjølen, og ned igjen, for å bøte på de største utfordringene i klassisk sporet.

Skrevet av Ola V.