Dette er et innlegg fra Kvikne Utvikling.

 

Revisjon av kommuneplanens arealdel, nå trenger vi dine innspill!

Alle kommuner skal ha en arealplan. Den er kommunens overordnede styringsverktøy i alle saker som handler om arealbruk i kommunen og er kommunens måte å styre utviklingen av et område på. Nå skal den gamle planen fra 2002 revideres, og Kvikne Utvikling vil arrangere «coronavennlige» gruppemøter for å få innspill.

  • Hvordan skal vi bo og ha grøntområder?
  • Hvor skal vi ha hytter og fritidsområder?
  • Hvor skal vi ha næringsområder?
  • Hvordan skal vi bevege oss rundt i kommunen?

Planen skal være med på å skape en forutsigbarhet for alle berørte og setter grenser for hva som kan gjennomføres i nærområdene. Innbyggerne kan komme med innspill dersom de vil endre formålet for arealer. Den nye planen skal gjelde til 2034. Vi må tenke 10-15 år fremover!

Styret i Kvikne Utvikling har fått i oppdrag å invitere til 5 gruppemøter med inntil 10 personer: Pensjonister, småbarnsforeldre, innflyttere, næring/ landbruk, hytter/ boliger. Vi har prøvd å sette sammen gruppene slik at flest mulige interesser er representert uten at det blir for mange med på møtene, 1 fra Kvikne Utvikling leder møtene på hotellet. Ungdomstrinnet på skolen har allerede kommet med gode innspill og forslag, så nå håper vi at de som blir invitert vil takke ja!

Ta kontakt med noen i styret til Kvikne Utvikling hvis du lurer på noe, eller har innspill til planen! Frist for disse innspillene er 30.6. Vi vil invitere til gruppemøtene, og skal etter beste evne prøve å styre unna lamming/ våronn/ skoleavslutninger…