Styret består av:

Leder: Kirsten H Lund, tlf 97433655

Nestleder: Frode Flaa, tlf 41415146

Styremedlemmer:
Kåre Kristen Totlund
Pål Strand
Gjertrud Haarberg Øien

Varamedlemmer:
Anne Laila Fossum
Eli Estensgård
John Svergja

Frode Flaa er Kvikne Utviklings representant i styret for Stiftelsen Vollan