Styret består av:

Leder: Bente Fossen

Styremedlemmer:
Pål Strand, Arne Ingvar Nymoen, Gjertrud Haarberg Øien, Øyvind Lønnebotn

Varamedlemmer:
Anne Laila Fossum, Andreas Hylen, Fiola Storrø