Styret består av:
Leder: Kirsten H. Lund
Nestleder: Kåre Kristen Totlund
Styremedlemmer: Frode Flaa, Jolanta Araja, Pål Strand
Vara: John Svergja, Eli Estensgård, Anne Laila Fossum
Sekretær: På omgang
Representant i Stiftelsen Vollan: Egil Ween med Kåre Kristen Totlund som personlig vara