Styret består av:
Leder: Kirsten H. Lund
Nestleder: Kåre Kristen Totlund
Sekretær: Kirsten H. Lund
Styremedlemmer: Stig Jacobsen og Pål Strand
1. vara: John Svergja, 2. vara: Eli Estensgård, 3. vara: Anne Laila Fossum
(Ny styresammensetning for 2020 blir offentligjort etter konstituerende møte)