På Røstvangen kan du oppleve restene etter gruvesamfunnet fra først på 1900-tallet som eksisterte i 17 år, 1904-1921, og endte med datidas største konkurs i Norge. På det mest folkerikeste bodde det ca 500 innbyggere i gruvesamfunnet. Her var det skole, forretning, kafé, samfunnshus, bakeri, og alt som hørte et lokalsamfunn til. Teatergruppe, hornorkester, fotballklubb og dansefester mm. sørget for de sosiale aktivitetene. Det ble bygd eget kraftverk til gruvedrifta. Restene etter dammen til kraftverket ligger ved RV3 sør for Kvikne. Les mer om Eidsfossen Kraftverk her.

I dag er det bare grunnmurene etter bygningene som står igjen. Det er satt opp informasjonstavler med tekst og bilder som gir et godt inntrykk av hvordan livet artet seg på Røstvangen.

Adkomst: Avkjørsel fra RV3 ved Nytrøa, skiltet helt inn til parkeringsplass, ca 3 km, bomvei. Fra parkeringsplassen går det sterk sti opp på fjellet hvor gruvene var. Les turbeskrivelse på ut.no