Den som kjører riksveg 3 over Kvikne har sikkert lagt merke til den gamle damkonstruksjonen i Orkla en halvmil sør for Yset. Dette er det gamle Eidsfossen Kraftverk som nå er blitt pusset opp og gjort tilgjengelig for den som stopper på.

Eidsfossen Kraftstasjon ble bygd i perioden våren 1915 – april 1917. Den skulle forsyne Røstvangen Gruver med elektrisk strøm. Inntil kraftstasjonen stod ferdig hadde Røstvangen vært avhengig av dieselaggregat til å drive taubanen og gi strøm til annen virksomhet. Les mer om Røstvangen Gruve her.
På det meste var det 60 anleggsarbeidere og to formenn ansatt i byggeperioden ved Eidsfossen. En del av disse kom fra distriktet her, men ettersom det var behov for spesialister, kom også mange utafra. I området rundt anlegget ble det bygd to maskinistboliger, arbeidsbrakker, redskapsboder, ei smie og sementboder.
Vannforsyninga viste seg ustabil, derfor ble det nødvendig å bygge en fem meter høy magasindam ved Børsjøen. I tillegg ble det bygd et fordelings-basseng på oversida av nåværende R3, samt sprengt ut ei 300 meter lang rørgate ned til kraftstasjon lenger nede ved elva.

Da drifta ved Røstvangen Gruver ble stoppet i 1921, og det meste var fjernet eller ødelagt, kjøpte skraphandler Hjalmar Carlson bl.a. det som var igjen av Eidsfossen Kraftstasjon. Carlson solgte det ene av de to aggregatene ved kraftstasjonen, og i 1932 kjøpte noen gardbrukere i Kvikne det som var igjen av anlegget, som nå forsynte Kvikne med strøm fram til slutten av 50-tallet. I 1969 ble konsesjonen nedlagt.

Eierne av det som er igjen av anlegget søkte om nedlegging av kraftverket i 1999. Kraftverkene i Orkla (KVO) sa seg villig til å ivareta inntaksdammen som et teknisk kulturminne. De har ryddet og sikret anlegget og tilrettelagt det slik det står her i dag. Tynset kommune har sørget for tilrettelegging av sti fra parkeringsplassen, samt utarbeidet disse informasjonstavlene.