Om lag 1000 meter over havet like vest for Sandbekkdalen i Kvikne i Tynset ligger et av landets mest kjente klebersteinbrudd fra førromersk jernalder. Steinbruddet er først og fremst kjent gjennom noen oppsiktsvekkende dateringer. Flere C-14 prøver fra organisk materiale i avfallsmassene som er tatt ut like ved bruddet viser dateringer fra 400- 300 år f. Kr.
Det gir en god følelse av historisk sus og setter fantasien i sving ved å vandre i området, ta på merkene etter gryteuttakene og vite at her var det stor arbeidsaktivitet for 2 500 år siden.
Informasjonstavlene ved RV3 og i bruddet gir god informasjon.

Bomvei, men det anbefales å ta turen til fots.