SNART ER DET KLART FOR BYGGING PÅ KRULLJORDET!

Formannskapet behandler reguleringsplanen for Krulljordet torsdag 13. september 2012.

INFORMASJONSMØTE MED TYNSET KOMMUNE, MANDAG 17. SEPTEMBER 2012

TID OG STED: KL 18.00 PÅ KVIKNE SKOLE

ALLE ER VELK0MMEN!