Foto: Janne Sørhus Moen

Årets konfirmasjon i Kvikne kirke ble avholdt 10.juni, og i år var det 6 fine ungdommer som ble konfirmert. Konfirmantene fikk finvær på sin store dag, og vi håper alle fikk en flott og minnerik dag.
Vi gratulerer!