Lørdag 9. mai ble 7 flotte ungdommer konfirmert i Kvikne kirke.
Sokneprest  Anne-Inger Lunner poserer foran og konfirmantene bak.
Kvikne.no gratulerer!