Motorferdsel vinter 2013 – søknadsfrist 1.desember

De som har behov for bruk av snøscooter til nødvendige transportoppdrag i
nasjonalparken våren 2013, anbefales å søke om tillatelse innen 1. desember 2012.

For de som gjennomfører faste, årlige oppdrag i nasjonalparken
(eks. kjøring av ved til buer, utkjøring av saltstein) gis det åpning for å søke om
flerårig tillatelse for perioden 2013 – 2016

Mere info her.

(Bildet viser varden på Hestfjellet.)