Tradisjon tro ble det arrangert  Julelunsj lørdag 24.november.
Kvikne Skolemusikk hadde på forhånd solgt mange lodd,
og på denne dagen ble de heldige vinnerne trukket.
De som møtte fram fikk også oppleve musikk fra scena og kunne ete seg mette
fra det rikholdige matbordet.
Julelunsjen er den aktiviteten som gir mest tilskudd til
drifta av skolekorpset.
Korpset takker alle som bidrar.
Bilder viser musikerne, sammen med den nye
dirigenten, Arnt Bjørnar Eggen.